همکاری با ما    همراه ما باشید برای اهداف بلندتان


    بر این باوریم که گران بهاترین سرمایه ما، نیروی انسانی ماست. چرا که با تکیه بر توان، تجربه، تخصص و انگیزه خانواده بزرگ گروه ساختمانی معلم است که می‌توانیم در راه رشد و بالندگی گام برداریم. آنچه که برای ما مهم است، ایجاد محیطی امن و آرام برای همکاران است تا در سایه تعهد قلبی به اهداف عالی گروه ساختمانی معلم، به توسعه فردی و در نتیجه آن توسعه سازمانی دست یابیم.